۱۴۰۰/۰۸/۱۴ آبان

خدمت صادقانه به بیماران

پیام دکتر محمد معیاری, مدیرعامل مجموعه شمسا

مفتخریم که با بیمارستانهای شاخص و نمونه این مجموعه در حال خدمت رسانی به هموطنان ارزشمندمان هستیم و در این راستا توانسته ایم رضایت شما را جلب بنمائیم و ما معتقدیم با تلاش و به چالش کشیدن خود باید هر روز از گذشته بهتر باشیم و راکد ماندن در قاموس شرکت محب سلامت ایرانیان و بیمارستان های آن نمی گنجد.