۱۴۰۰/۰۸/۱۵ آبان

بازدید ادواری اعتبار بخشی بیمارستان محب کوثر

بیمارستان محب کوثر که در ارزیابی گذشته به کسب درجه یک برتر از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور نائل شده بود در سال ۱۴۰۰ مورد بازدید ادواری اعتبار بخشی قرار گرفت.نظام اعتباربخشی، چارچوب ارزشیابی معتبر و نظام‌مند مراکز ارائه خدمات سلامت است که با محوریت کیفیت، ایمنی و خدمات بیمارمحور به طور ادواری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌پذیرد. تاکنون چهار دوره اعتباربخشی مراکز درمانی انجام شده و روند تمرکز استانداردهای اعتباربخشی از ساختارها به سمت فرایندها و نتایج خدمات بیمارستانی سوق پیدا کرده است. از این رو کسب امتیاز و شایستگی در نظام اعتباربخشی بیمارستانی کشور به تدریج دشوارتر شده و لذا کسب درجات برتر نیازمند جدیت، تلاش، مداومت و اتخاذ رویکرد سیستمی در مدیریت و ارتقای عملکرد است.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان محب کوثر این مرکز  که در اعتباربخشی به درجه یک  برترنائل آمده است مورد ارزیابی ادواری در سال 1400 قرار گرفت.

هدف از اعتبار بخشی: ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود فرآیندها

ارتقاء ایمنی بیمار

بیمار محوری و افزایش رضایت مندی

هتلینگ مطلوب تر

پایبندی به قوانین تعرفه ای کشور می باشد.

ان‌شاءالله رشته‌ی این دستاوردها همواره پیوسته باقی بماند.