۱۴۰۰/۰۹/۰۲ آذر

شرکت محب سلامت ایرانیان

احداث بیمارستان و اداره آن بر اساس ضوابط قانونی