۱۴۰۰/۰۷/۲۷ مهر

پیشینه ی شمسا

از سال 1395 تا امروز

شرکت محب سلامت ایرانیان (سهامی خاص) که به اختصار “شمسا” نامیده می شود در تاریخ 1395/03/18 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شماره 493083 تأسیس گردید. سهام “شمسا” متعلق به هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران می باشد.

شرکت محب سلامت ایرانیان در زمینه مدیریت، کنترل و راهبری بیمارستان های زیر مجموعه خود اعم از مؤسسه محب حضرت فاطمه زهرا (س) (بیمارستان محب کوثر)، مؤسسه محب سلامت کاشان (بیمارستان آیت ا… یثربی) و مؤسسه محب سلامت جامع زنان یاس می باشد.