۱۴۰۰/۰۹/۱۴ آذر

تمامی تجهیزات بیمارستان مراوه‌تپه در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان تجهیز شد

توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران:

تمامی تجهیزات بیمارستان مراوه‌تپه در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان تجهیز شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه تمامی تجهیزات بیمارستان مراوه‌تپه توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تامین شده است، گفت: این بیمارستان در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان واقع شده و علاوه بر مردم این منطقه عشایر نیز از خدمات درمانی آن بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی هیات امنای صرفه جویی ارزی، دکتر عبدالرضا فاضل درباره تجهیز بیمارستان شهدای علوی مراوه‌تپه اظهار داشت: این بیمارستان 64 تخت‌خوابی در منطقه محروم مرزی احداث شده است و تا پیش از تجهیز بیمارستان مراوه تپه، مردم منطقه مسافت 130 کیلومتری را در جاده خطرناک و 2 طرفه باید سپری می‌کردنند که این امر روند درمان آنها را با تاخیر مواجه می‌کرد بنابراین هیات امنای صرفه جویی ارزی در راستای خدمت رسانی به مردم این منطقه و بی نیازکردن بیماران در مراجعه به سایر مراکز درمانی تجهیزات بیمارستان شهدای علوی را تامین کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان خاطر نشان کرد: تمامی تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان مراوه‌تپه با همکاری هیات امنای صرفه جویی ارزی تامین شده است بیمارستان شهدای علوی شهرستان کمتر توسعه یافته مراوه‌تپه در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان واقع شده است و حدود 20 هزار نفر از عشار و مردم می‌توانند از خدمات درمانی این بیمارستان بهرمند شوند.

دکتر عبدالرضا فاضل گفت: بیمارستان علوی مراوه‌تپه دارای بخش‌های مختلف از جمله  CCU  و  ICUدرمانگاه تخصصی داخلی و اطفال، بخش زنان و زایمان، بخش جراحی، اتاقهای عمل، دیالیز، اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی و… است که با همکاری هیات امنای صرفه جویی ارزی تجهیز شده است.