۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اسفند

شمسا

آماده خدمت و ایجاد تحول در نظام سلامت کشور

*ایجاد بستر مشارکت برای سازمان های مشابه و جامعه خیرین فعال در امر سلامت

مشارکت جامعه در زمینه ارائه خدمات سلامت محور در حال رشد و تحول بوده و به همین ترتیب سازمان ها در حال تبدیل شدن به سیستم های توسعه سلامت هستند. مشارکت واقعی برای پیشبرد سطوح جدید بهره وری، دسترسی و پایداری بسیار مهم است. ما مشتاقانه در انتظار چالش های پیش رو برای به حداکثر رساندن مهارت و نوآوری سرمایه های انسانی در ارائه بهترین نتایج سلامت جامعه هستیم.

شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا) با تجربه بسیار خوب در امر ساخت، تجهیز و مدیریت بیمارستان های مختلف یکی از بهترین شرکت های مادر تخصصی در حوزه بهداشت و درمان کشور می باشد. شرکت شمسا با ایجاد الگوی محب و با برنامه ریزی مستمر تغییرات قابل توجهی را در نظام سلامت کشور به ارمغان خواهد آورد.