۱۴۰۰/۰۷/۲۷ مهر

دریافت تندیس زرین همایش کیفیت توسط بیمارستان محب سلامت کاشان

بیمارستان فوق تخصصی محب سلامت کاشان برای دومین بار موفق به اخذ تندیس زرین ششمین همایش کیفیت بر اساس مدل ارزیابی TQM گردید.

رضا نعناکار، مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی محب سلامت کاشان بیان کرد: در این آیین که تعداد زیادی از سازمان ها و شرکت های سراسر کشور حضور داشتند، بیمارستان محب سلامت کاشان توانست برای دومین بار تندیس زرین ششمین همایش کیفیت بر اسا س مدل ارزیابی TQM به لحاظ فعالیت هایی که در زمینه ارتقا کیفیت خدمات سلامت و همچنین رضایتمندی بیماران انجام داده بود، کسب نماید.