شركة محب سلامات الإيرانية (شمسة)
ar

معمل

سوپروایزر بخش : سرکار خانم فاطمه کلهر

 شماره تلفن مستقیم : 88386175

شماره تلفن پذیرش آزمایشگاه : 42702 داخلی 820

شماره تلفن پذیرش پاتولوژی : 42702 داخلی584

این بخش با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروی انسانی کارآمد ، خدمات جامع آزمایشگاهی را به صورت 24 ساعته در حوزه های زیر ارائه می نماید :

پاتولوژی، هماتولوژی،  بیوشیمی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، هورمون شناسی، سلولی مولکولی،سرولوژی، بانک خون، انجام آزمایش های غربالگری و چک آپ

post
تقديم الاقتراحات والشكاوى
doctor
ما مدى رضاك ​​عن سلوك موظفينا؟
ما مدى رضاك ​​عن جودة خدماتنا؟
ما مدى رضاك ​​عن سرعة موظفينا؟