شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بنر بخش

کسب رتبه یک اعتبار بخشی از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

علیرغم تمامی مشکلات ناشی از شرایط ویژه پاندمی کرونا و با تلاش های مرکز نظارت و اعتبار بخشی این معاونت و فعالیت های مستمر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و با همکاری ارزشمند و بی دریغ ارزیابان محترم دوره چهارم اعتبار بخشی بیمارستان های کشور به پایان رسید.کمیته اجرایی آن مرکز پس از بررسی…