شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

نگارخانه

خداحافظی بیماران شیمی درمانی با ریزش مو به کمک کلاه سرد

کلاه سرد روشی نوین جهت جلوگیری از ریزش مو ناشی از شیمی درمانی