شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بخش آسمان

فوق متخصص ترین پزشکان غدد در دسترس بیماران نیازمند ایرانی

رئیس بخش : آقای دکترامیر بهرامی (متخصص جراحی ارتوپدی)

سرپرستار بخش : آقای کیوان حسین زاده

شماره تلفن مستقیم :42193430 -42193431

شماره تلفن داخلی : ۴۲۷۰۲ داخلی430 و 431

بخش آسمان پذیرای بیماران جهت جراحی های ذیل می باشد:

1-جراحی مغزواعصاب شامل :جراحی دیسک کمر-دیسک گردن – تومور مغز- تنگی کانال نخاعی، کمری و گردنی – نورولیز عصب- اسکلیوز-تومورهای نخاعی

-جراحی ارتوپدی شامل :تعویض مفص زانو – تعویض مفصل لگن – انواع شکستگی ها ACL-PCL-استئوتومی – جراحی شانه-هالگوس والگوس- تومورهای استخوان

post
ثبت پیشنهادات و شکایات
doctor
از برخورد کارکنان ما چقدر راضی بودید؟
از کیفیت خدمات ما چقدر راضی بودید؟
از سرعت عمل کارکنان ما چقدر راضی بودید؟