شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بخش تصویربرداری

سوپروایزر فنی و تخصصی :  جناب آقای علی اصغر حیات داوودی

مسئول فنی صبح و عصر :  سرکار خانم دکتر نرجس عادلخواه

شماره تلفن مستقیم :  42193831 و 88727103

شماره تماس داخلی :  42702 داخلی 831 

ویژگی های بخش :

این مرکز شامل چهار بخش می باشد :

  • سونوگرافی
  • رادیولوژی
  • سی تی اسکن
post
ثبت پیشنهادات و شکایات
doctor
از برخورد کارکنان ما چقدر راضی بودید؟
از کیفیت خدمات ما چقدر راضی بودید؟
از سرعت عمل کارکنان ما چقدر راضی بودید؟