شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بخش شبنم

رئیس بخش : خانم دکتر طاهره موحدی (متخصص زنان و زایمان و نازایی)

سرپرستار بخش  : خانم مریم امینی

 شماره تلفن داخلی : 42702 داخلی 180 و 181

معرفی بخشدر این بخش تعداد 8 تخت موجود می باشد. دو اتاق سه تخته جهت آمادگی برای سزارین پره اکلامپسی و دو اتاق یک تخته جهت زایمان طبیعی

ویژگی های بخش : بخش شبنم دارای دو اتاق خصوصی جهت زایمان طبیعی ( LDR ) و یک اتاق آماده سازی جهت سزارین و یک اتاق پره اکلامپسی جهت تحت نظر گرفتن بارداری های پر خطر می باشد. در این بخش زایمان طبیعی جهت مادرانی که زایمان طبیعی دارند و آماده سازی مادرانی که جراحی سزارین دارند و مادرانی که پر خطر هستند جهت تحت نظر بستری می شوند .

post
ثبت پیشنهادات و شکایات
doctor
از برخورد کارکنان ما چقدر راضی بودید؟
از کیفیت خدمات ما چقدر راضی بودید؟
از سرعت عمل کارکنان ما چقدر راضی بودید؟