شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بازدید ادواری اعتبار بخشی بیمارستان محب کوثر

کسب درجه یک برتر از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور در سال ۱۴۰۰

پیشینه ی محب کوثر
از 1395 تا امروز

همه چیز از محب شروع شد .محب موسسه ای است غیر انتفاعی که از دل مردم و برای مردم برخاست و هدف آن چیزی  نبود جز خدمت به مردم ،خدمت به همه مردم ،خدمت به همه قشرهای مردم.موسسه محب در سال 1383تحولی در خدمت بیمارستانی در ایران ایجاد کرد؛این تحول چیزی  نیست جز حقیقت انکار ناپذیر یک مادر خمیده و یک فرزند؛مادری که بیمارستان هاشمی نژاد بود و فرزندی که بیمارستان محب مهر این اولین باری بود که مادر تولد فرزندش را رقم زد تا فرزندش دوباره برای او رقم بزند.موسسه محب ،بیمارستان محب مهر را در زمین متعلق به هاشمی نژاد با مدیریتی مستقل و ساختاری مجزا ساخت تا از درآمد آن ،بیمارستان فرسوده و قدیمی هاشمی نژاد را بازسازی کند ،به اوج برساند و الگو کند ؛الگویی که باید دوباره از آن ساخت و تکرارش کرد که این تکرار یک وظیفه است نه هدف.و محب دوباره این الگو را ساخت ،به نام بیمارستان محب کوثر .بیمارستان محب کوثر در زمین بیمارستان حضرت فاطمه ایجاد شد تا همان نقشی را برای آن ایفا کند که محب مهر برای مادرش هاشمی نژاد کرد.هنوز ساخت بیمارستان به اتمام نرسیده بود که وزارت بهداشت،درمان و آموزش  پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ایران تصمیم گرفتند برای این مادر و فرزند،پدری کنند.پس پیشنهاد دادند که دو بیمارستان به مدت 12سال با مدیریت موسسه محب تحت  یک نام مشارکت کنند.پیشنهادی که در تاریخ سلامت ایران بی سابقه بود ؛انتقال مدیریت یک بیمارستان دولتی به یک بیمارستان خصوصی.این فرصتی بود برای تزریق شیوه مدیریت متفاوت و موفقیت آمیز به محب به بدنه یک بیمارستان دولتی که بتواند پس از 12سال ،دیگر به دولت وابسته نباشد و خود برای خود درآمد بیافریند .پس موسسه محب پذیرفت و قراداد ادغام مدیریت دو بیمارستان حضرت فاطمه (س) و محب کوثر در 15شهریور 1393امضا شد .این بار فرزندی متولد شد که هم فرزند بود و هم مادر ،به نام بیمارستان محب حضرت فاطمه .شروع ادغام مدیریتی دو بیمارستان و تولد واقعی بیمارستان محب حضرت فاطمه (س) از اول دی ماه 1393بود؛بدین صورت که بیماران دولتی همچنان در بخش  دولتی و بیماران خصوصی همچنان در بخش خصوصی بستری می شدند ،اما کلیه زیر ساخت های دو بیمارستان شامل منابع انسانی ،مالی و بیمه گری،اورژانس،پرستاری ،تجهیزات پزشکی،مدارک پزشکی ،آزمایشگاه ،تغذیه،بهداشت محیط و فناوری اطلاعات با یکدیگر یکی شدند.یکی نه به معنای همدل ،زیرا که تفاوتاست میان تفکر بخش خصوصی و تفکر بخش دولتی .اما این تفاوت با همکاری هر دوبخش رفته رفته از بین رفت و بیمارستان به ثبات رسید ؛آن ها که ماندند همدل شدند و آنها که صبر نداشتند رفتند.اما وزارت بهداشت و دانشگاه ایران نتوانستند حق فرزند خود را طبق قانون بگیرند ؛بیمارستان با ماهیت ترکیبی آموزشی و خصوصی جایگاه قانونی نداشت ،نه پروانه داشت و نه بیمه ها تکلیفشانبا آن معلوم بود.آنها که صبر نداشتند نیز تنها اعتراض کردند.این گونه شد که دو بیمارستان مجدداً در دی ماه 1394از یکدیگر تفکیک شدند؛با این تفاوت که دیگر حتی مادر و فرزند نیز نبودند،فرصتی برای مشارکت باقی نماند و آن همه زحمت و تلاش بی وقفه بر باد رفت.

از آن جا که همه داستان ها قرار نیست پایانی غم انگیز داشته باشند،داستان محب کوثر نیز تمام نشد .ما دوباره آمدیم  خاکسترها را جمع کردیم تا آتشی دوباره بیافروزیم ،آمدیم و درس های آموخته شده را ثبت کردیم تا فرزندانی جدید بیافرینیم .بیمارستان محب کوثر در ادغام مدیریتی با بیمارستان حضرت فاطمه (س)به شکست خورد امام تمام نشد .اساساً ساخته شذن بیمارستان محب کوثر در عرض دوسال با امکانات موجود موسسه و براساس وام های بانکی ،خود یک موفقیت است .بیمارستان محب کوثر در ادغام شکست خورد اما امروز بسیار قدرتمندتر و خوش نام تر همچنان در حوزه خدمات بیمارستانی فعالیت می کند همان طور که بیمارستان دولتی حضرت فاطمه نیز به واسط این ادغام رشد کرد.

زمان گذرا است و روایت ما تنها  بخشی از داستان زندگی بیمارستان محب کوثر از لحظه تولد تا حال را ثبت کرده است .امیدواریم ادامه این داستان سرشار از خیر و برکت برای کارکنان و بیماران آن باشد.

چشم اندازه و رسالت

چشم انداز بیمارستان محب کوثر 

 ایستادن بر بلندای کیفیت خدمات و محبوبیت در حوزه درمان کشور

رسالت بیمارستان محب کوثر

بیمارستان محب کوثر رسالت خود را در ارتقای سلامت جامعه یا ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ایمن و اثر بخش در درمان و آموزش بیماران با بهره گیری از فن آوری های روز و همکاری پزشکان حرفه ای و کارکنان شایسته می داند. در این راستا بر اساس ارزش های اخلاقی و رعایت استانداردها به دنبال جلب رضایت تمامی ذی نفعان فارغ از هر رنگ ، نژاد و قومیت می باشد.

بیمارستان محب کوثر: امکانات رفاهی
no image
رئیس هیأت مدیره
دکتر طیب قدیمی
no image
مدیرعامل بیمارستان
دکتر محسن پازوکی
no image
عضو هیأت مدیره
دکتر بهداد خسروی
no image
نائب رئیس هیأت مدیره
حسینعلی محمودزاده
سیاست های بیمارستان محب کوثر

توجه ویژه به رضایتمندی بیماران با نگاه مشتری محوری و مشتری نوازی

در اولویت قرار داشتن مسائل اخلاقی و انسانی نسبت به مسائل اقتصادی در برخورد با بیمار

غیر قابل اجتناب بودن مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان محب کوثر به عنوان یک اصل

برخورد توام با احترام و مهربانی کارکنان و مدیران این بیمارستان با یکدیگر و با مراجعین

جذب نیروهای متخصص، کارآمد و با اخلاق حرفه ای منطبق بر قوانین سازمان بالا دستی

حفظ و مدیریت سرمایه های انسانی سازمان، توجه ویژه به ارتقای خدمات رفاهی کارکنان جهت افزایش انگیزه آنان و افزایش توانمندی آنان در مسیر ایجاد سازمان یادگیرنده

ترویج فرهنگ کار تیمی و اخلاق حرفه ای

ترویج فرهنگ سازمانی گزارش دهی خطا بدون ترس از سرزنش و تنبیه در راستای پیشگیری، پایش و کنترل خطاهای پزشکی

بیمارستان محب کوثر در خصوص نحوه انتخاب پیمانکاران توجه ویژه ای داشته و به موضع حداکثر کیفیت و ایمنی با حداقل قیمت توجه ویژه ای دارد.

  • تأکید بر زیباسازی و آراستگی فضای ظاهری بیمارستان
  • همکاری در راستای اجرای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی ایران