شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بیمارستان کوثر

پیشینه ی محب کوثر

همه چیز از محب شروع شد .محب موسسه ای است غیر انتفاعی که از دل مردم و برای مردم برخاست و هدف آن چیزی  نبود جز خدمت به مردم ،خدمت به همه مردم ،خدمت به همه قشرهای مردم.موسسه محب در سال 1383تحولی در خدمت بیمارستانی در ایران ایجاد کرد؛این تحول چیزی  نیست جز حقیقت انکار ناپذیر یک…

پیشینه ی محب کوثر

همه چیز از محب شروع شد .محب موسسه ای است غیر انتفاعی که از دل مردم و برای مردم برخاست و هدف آن چیزی  نبود جز خدمت به مردم ،خدمت به همه مردم ،خدمت به همه قشرهای مردم.موسسه محب در سال 1383تحولی در خدمت بیمارستانی در ایران ایجاد کرد؛این تحول چیزی  نیست جز حقیقت انکار ناپذیر یک…

سیاست های بیمارستان محب کوثر

توجه ویژه به رضایتمندی بیماران با نگاه مشتری محوری و مشتری نوازی در اولویت قرار داشتن مسائل اخلاقی و انسانی نسبت به مسائل اقتصادی در برخورد با بیمار غیر قابل اجتناب بودن مسئله ایمنی بیمار در بیمارستان محب کوثر به عنوان یک اصل برخورد توام با احترام و مهربانی کارکنان و مدیران این بیمارستان با…

بیمارستان محب کوثر: امکانات رفاهی

برندگان هرگز به خوب بودن راضی نمی شوند آنها همیشه در جستجوی عالی شدن هستند.

چشم اندازه و رسالت

چشم انداز بیمارستان محب کوثر   ایستادن بر بلندای کیفیت خدمات و محبوبیت در حوزه درمان کشور رسالت بیمارستان محب کوثر بیمارستان محب کوثر رسالت خود را در ارتقای سلامت جامعه یا ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی ایمن و اثر بخش در درمان و آموزش بیماران با بهره گیری از فن آوری های روز و…

بازدید ادواری اعتبار بخشی بیمارستان محب کوثر

کسب درجه یک برتر از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور در سال ۱۴۰۰