شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

بنر بیمارستان

خداحافظی بیماران شیمی درمانی با ریزش مو به کمک کلاه سرد

کلاه سرد روشی نوین جهت جلوگیری از ریزش مو ناشی از شیمی درمانی

بازدید ادواری اعتبار بخشی بیمارستان محب کوثر

کسب درجه یک برتر از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش کشور در سال ۱۴۰۰