شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

آندوسکوپی و کولوسکوپی

رئیس بخش : آقای دکترمحسن مسعودی

مسئول بخش : خانم لادن شفیعی

شماره تلفن مستقیم : 42193856

شماره تلفن داخلی : 42702 داخلی  856 و228

این واحد مجهز به دستگاه­های آندوسکوپی و کولونوسکوپی (ویدئوسکوپ) کوتر جهت پولیپکتومی می­باشد و اقدامات کنترل خونریزی گوارشی نیز انجام می­پذیرد.

امکان انجام آندوسکوپی و کولونوسکوپی برای بیماران سرپایی و بستری، انجام بیوپسی­های لازم و پولیپکتومی در صورت لزوم، کنترل خونریزی معده و روده، تشخیص توده­های سرطانی معده و روده، تعبیه ­ PEG­جهت بیماران بستری در ICU می­باشد.

post
ثبت پیشنهادات و شکایات
doctor
از برخورد کارکنان ما چقدر راضی بودید؟
از کیفیت خدمات ما چقدر راضی بودید؟
از سرعت عمل کارکنان ما چقدر راضی بودید؟